hacklab.fi blog

Kaikki blogikirjoitukset »
Kuvituskuva

Hacklab.fi on nyt rekisteröity yhdistys

Suomen hacklab-yhdistysen yhteinen kattojärjestö Hacklab ry. on ilmestynyt tänään yhdistysrekisteriin! Vuodesta 2012 alkaen toimineen verkoston virallistaminen on ollut pitkään puheenaiheena, ja toukokuussa Tampereella järjestetty perustamiskokous sai sääntöjen luonnoksen vihdoin kirjoitettua puhtaaksi.

Hacklab.fi-verkostosta tuttuun tapaan myös kattojärjestön tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteiseksi eduksi. Kattojärjestö auttaa toiminnassa olevia tai uusia perustettavia hacklabeja, järjestää tapahtumia, ylläpitää verkkopalveluja ja tekee jäseniään hyödyttävää yhteistä markkinointia. Rekisteröitymisen myötä tähän on uusia mahdollisuuksia, kun hacklab.fi:lla voi olla jatkossa esimerkiksi oma pankkitili. Myös yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa, eli jäsenyys kattojärjestössä ei ole edellytys päästä mukaan hacklab.fi-toimintaan: aloittelevat uudet yhdistykset saavat yhä apua ja tukea jäsenyydestä riippumatta, epämuodollista yhteistä toimintaa jatketaan ja muutoinkin teemme kaikenlaista yhteistyötä muiden tahojen kanssa.

Uuden yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja olmari (Vaasa), vpj. jssmk (Helsinki), Zouppen (Jyväskylä), Rintsi (Virrat), paavon (Lahti) ja tsw (Tampere). Yhdistyksen kotipaikkakunnaksi valittiin Tampere, sillä se on ollut useasti yhteisten hacklab-tapaamisten paikkana jo ennen perinteisiä HSF-tapahtumia.

Yhdistyksen säännöt edellyttävät jäsenjärjestöiltä yhteisiä toiminnan tarkoituksia ja arvoja, joihin kuuluu tärkeimpien joukossa avoimuus ja yhteisöllisyys.


Hacklab.fi is now a registered association

The umbrella organisation of Finnish hackerspaces, Hacklab ry. (registered association), has now been added into the national association registry! Formalising the network, which first started in 2012, has been a subject of discussion for a long time, and the fouding meeting was finally arranged in May, resulting in finally rewriting the draft of the rules.

Just as with hacklab.fi network, the umbrella organisation works to benefit its members. The organisation helps existing or newly founded hacklabs, arrages happenings, adminstrates network services and does cooperative marketing for its members. Now that the collective is officially recognized, it has possibility e.g. to open its own bank account. The cooperation network also continues to exist, and membership is not required to access hacklab.fi activities: new organisations get help and support regardless of membership, informal shared activities continue and also we do different kinds of things together with other organisations.

The first board members in the organisation are chairperson olmari (Vaasa), vice chairp. jssmk (Helsinki), Rintsi (Virrat), paavon (Lahti) and tsw (Tampere). The home city for organisation was selected to be Tampere, because it has often been the location for hacklab meetings even before traditional HSF events.

The rules of the organisation requires member organisations shared principles and values of operation, among some of most important ones being openness and sense of community.