hacklab.fi blog

Kaikki blogikirjoitukset »
Kuvituskuva

Pohjoismainen yhteistyö - Cold North

Hacklab.fi sekä CitySec ovat yhdessä mukana pohjoismaisessa Cold North -yhteistyössä, jonka tarkoitus on rakentaa verkostoja eri maiden hackerspacejen ja muiden tekijöiden tai ryhmien välillä. Erityisesti tämä näkyy muualla Euroopassa järjestettävissä tapahtumissa, joissa Pohjoismaat ovat aikaisemminkin pitäneet yhteistä aluetta. Nyt tälle ryhmälle on perustettu yhteinen wiki-sivu aiemman sähköpostilistan lisäksi. Samalla on myös tiivistetty kotimaisia hacklab.fi:n ja CitySecin välisia yhteyksiä.

Tällä hetkellä ryhmässä on mukana hackerspaceja ja infosec-ryhmiä mm. Kööpenhaminasta, Oslosta, Tukholmasta ja Malmöstä, sekä BornHack-leiriä järjestävä taustaorganisaatio. Yhteistyön tulevaisuus on vielä hahmottumassa, mutta seuraavan kerran tavataan jälleen Chaos Communication Congressissa ja kahden vuoden päästä seuraavassa IFCATin ulkoilmaleirissä.


Nordic co-operation - Cold North

Hacklab.fi and CitySec take part together in Nordic Cold North co-operation, which aims to build networks between hackerspaces and other groups or makers in Nordic countries. This will especially show in events held elsewhere in Europe, where the Nordic groups have previously kept together a shared area. Now this group has a brand new wiki site in addition of the previously existing mailing list. Consequently, connections between hacklab.fi and CitySec have also been tightened.

At the moment, the group has hackerspaces and infosec groups from e.g. Copenhagen, Oslo, Stockholm and Malmö, and members of background organisation behind BornHack camp. The future of the co-operation is still unfolding, but next time we'll be meeting in Chaos Communication Congress and in two years, in next IFCAT outdoor camp.