hacklab.fi – Hackerspaces in Finland

Hacklabit (tai hackerspacet, Suomessa nämä sanat ovat synonyymejä) ovat harrastajien ylläpitämiä työtiloja, joissa labien jäsenet voivat toteuttaa omia projektejaan. Kenellä tahansa on mahdollisuus liittyä hacklabin jäseneksi.

Suomessa on tällä hetkellä 8 hacklabia, ja maailmalla niitä on yhteensä ≈1200

Freenodella läbien yhteinen kanava on #hacklab.fi. Yksittäisten läbien kanavat (mikäli moinen on olemassa) löytyy omilta kotisivuiltaan.

Suomen Hacklabien yhteinen keskustelufoorumi löytyy osoitteesta discourse.hacklab.fi

Hacklab.fi Facebookissa facebook.com/hacklab.fi


Hacklabs (or hackerspaces, in Finland these two words are synonyms) are communal workspaces maintained by hobbyists where members can work on their projects. Anyone can join.

At the moment Finland has 6 labs, around the world there are in total about 1200

The common IRC channel is on Freenode #hacklab.fi. Channels of individual labs (if one exists) can be found on their homepages

Discussion forum for Finnish hackerspaces is at discourse.hacklab.fi

Hacklab.fi in Facebook facebook.com/hacklab.fi